Ochrana osobních údajů

 1. Společnost LaCasa Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Litomyšlská 57, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisovná značka C 43287 zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře na email ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. email,
  3. a telefon.
 2. Jméno, příjmení, email a telefon je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje budou společností LaCasa Vysoké Mýto s.r.o. zpracovávány po dobu 6 měsíců.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností LaCasa Vysoké Mýto s.r.o. tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Krekrrr.cz
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Vysokém Mýtě dne 6. 5. 2020